Списание „Език и литература“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for the Humanities). ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

Редакционен съвет

Иван Радев (председател)
Симеон Хаджикосев, Михаил Виденов, Милена Цанева, Кирил Топалов, Никола Георгиев, Симеон Янев, Клео Протохристова

Григорий Венедиктов (Русия), Мари Врина (Франция), Войчех Галонзка (Полша), Камила Данилченко (Италия), Джузепе дел'Агата (Италия), Дьорд Сонди (Унгария), Майкъл Холман (Великобритания)

Редакционна колегия

Боян Вълчев (главен редактор), Юлияна Стоянова, Катя Станева, Маргарет Димитрова, Йордан Ефтимов, Катя Исса, Асен Кожухаров, Камен Рикев, Марина Николова

Адрес на редакцията

BG-1619 София, ул. „Морени“ 27
   00359884790664   ezik_i_literatura@abv.bg 
        http://www.ezik-i-literatura.eu